English
Español
Français
Deutsch
Italiano
русский
Nederlands
中文
日本語
한국어

zenchat

voor Berichten

ZenChat is de meest veilige manier om berichten uit te wisselen en kan worden gebruikt als zelfstandige applicatie of binnen onze wallets

Gebruikers kunnen onderling of in groepsverband communiceren, of binnen speciaal gecrëerde privé-kanalen. Bij kanaalcommunicatie ontstaan minimale ZenCash verzendkosten, dit om spam of ophoping van berichten te voorkomen.

ZenChat-berichten worden permanent in de blockchain opgeslagen om uitlezen van metadata te voorkomen en zijn versleuteld met algoritmes zoals AES-256 met Perfect Forward Secrecy (PFS), in overeenstemming met actuele versleutelingsnormen voor beveiligde communicatie. De communicatie-doorgifte via het Secure Node netwerk is niet-traceerbaar.

SUBSCRIBE TO UPDATES