English
Español
Français
Deutsch
Italiano
русский
Nederlands
中文
日本語
한국어

Filosofie

Autonoom - Duurzaam - Onderzoeksfocus

AUTONOOM

Zen implementeert een decentraal bestuursmodel. Zonder een centraal bestuur of enkelvoudige systeemstructuur is ZenCash stabieler en resistenter dan traditionele organisaties

Iedereen heeft gelijkwaardige mogelijkheden om deel te nemen aan besluitvorming, wat stakeholders sterk maakt en ZenCash ongevoelig maakt voor invloeden van buitenaf.

DUURZAME ECONOMIE

Wij geloven positief te kunnen bijdragen aan een betere wereld door te bouwen aan een innovatief, resistent en duurzaam ecosysteem met economische incentives voor iedereen.

  • 60% naar miners
  • 20% naar één of meerdere DAO’s
  • 10% naar Secure Node beheerders
  • 10% naar Super Node beheerders

ONDERZOEKSFOCUS

We hechten veel belang aan het leveren van een bijdrage aan de algemene kennisontwikkeling rondom het cryptovaluta ecosysteem. Daarom werken we actief aan een reeks van onderzoeksprojecten, met enkele nieuwe in het vooruitzicht:

  • studie: Decentrale Autonome Organisatie voor financieel beheer
  • Schaalbaarheidsstudie
  • Network Stack anonimisering

Onze Technologie

SUBSCRIBE TO UPDATES